Thứ Hai, tháng 12 07, 2020

* Lẩn quẩn

 Một tháng nữa mới vừa 67,
50 năm chịu kiếp lưu vong,
Trên quê hương đau khổ nhọc nhằn,
Nơi hải ngoại làm người vô tổ quốc.
Ảnh fb bxl.
Qua giai đoạn vong thân mưu cầu vật chất,
Không cho mình mà vững chãi một gia đình,
Nghỉ hưu rồi mới ngộ phận ký sinh,
Muốn yên ổn ở nơi nào yên tĩnh nhất...
Nhưng sóng gió nào đã im và bão dông nào đã dứt ...
Khi sự sống vốn như là một cuộc cộng sinh,
Ngũ uẩn quẩn quanh trong cảnh giới lục trần,
Không đau cũng khổ, không lìa cũng xa,
Nhiếp tâm hành Vipassana,(*)
Nhìn xem cây cỏ trổ hoa héo tàn...
Đỉnh núi cao mây hoá ngàn,
Đáy sông con ốc cưu mang nỗi niềm.

(*) Vipassana là một phương pháp trong Thiền Phật giáo.