Thứ Ba, tháng 10 12, 2021

* 23 năm

 23 năm qua giữ chiếc xe,
23 năm một mối tình thơ nhớ người,
23 năm nửa đời trôi,
23 năm ấy rồi tôi còn gì?
Ảnh fb bxl.
Thức giấc sáng nay nó đây …
Đợi tôi trước cửa hỏi thầy có vui!
Bạn ơi tích cực niềm vui,
Gặp mầy cứ tưởng chán rồi nhưng không!
Cậu là đứa rất trung thành,
Cũ quá thì bỏ xylanh mới vào.
Đường dài 430 nghìn ki-lô-mét chẳng có sao!
Thương cậu giữ đến khi nao tận cùng.
Nẻo xa lối vắng mịt mùng…