Thứ Năm, tháng 10 21, 2021

* Trước phút unlock

Đợi chờ, 
chờ đợi bấy lâu,
Mười tiếng nghiệt nữa 
lockdown mở rồi.
Ảnh fb bxl 
Phút đi 
giây đứng lại ngồi,
Tích ta tích tắc 
đếm thời khắc qua.
Nạp năng lượng 
mới trẻ ra?