Thứ Năm, tháng 10 14, 2021

* Đi bộ

 nắng lên đẹp 
phố đông người mua sắm,
lockdown còn 
đằng đẵng chưa tàn,
Ảnh 7News
tui đi thể dục 
lang thang,
qua từng góc nắng 
võ vàng mồ hôi!
nằm nhà lâu 
mập quá rồi…