Chủ Nhật, tháng 10 10, 2021

* Một lời cho H.

 Vâng H. 
cô bé năm xưa!
Hiền ngoan xinh xắn…
bây giờ em đâu?
Virginia…(*)
một đêm thu,
Tương phùng giây phút 
sương thu men nồng.
Ảnh Huệ Nguyễn 
Em rồi 
vẫn là ước mong,
Anh như một gã 
mông lung…thơ đời.
Không mang theo em 
được rồi,
Lãng du nghiêng ngã 
chơi vơi đèn vàng.
Tình em 
một mối lỡ làng,
Vương mang gìn giữ 
tiếng đàn thanh tao.
Thương em 
là đoá hoa đào…

(*) Đã gặp lại H. một lần sau gần 45 năm, 2017 tại Virginia USA.