Thứ Sáu, tháng 10 01, 2021

* Cô dâu 9 tuổi

 5 năm trước, 
mê phim “Cô dâu 8 tuổi”,
Giờ 90 
chưa cảm thấy mình già,
Ảnh fb bxl
Dấu đời 
nào hết bôn ba…
Giữ gìn thần sắc
như hoa giữa mùa!
Cháu con
quấn quýt quanh bà…