Thứ Hai, tháng 10 04, 2021

* Làng biển

 Làng tôi 
nằm cạnh biển Đông!
Quanh năm đón gió 
khó lòng bình yên.
Tôi mãi yêu 
mảnh đất hiền,
Ảnh Bình Kiệt
Ngôi nhà xưa cổ 
Tổ tiên vun bồi!
Những người phiêu bạt 
xa xôi…
Thuyền về đầy cá
bến khơi Hoàng-Trường (*).
Mênh mông 
mặt Thái Bình Dương,
Hải Âu lũ lượt 
nối đường tầng cao.
Báo tin nhau 
có sóng gào…

(*) Hoàng sa, Trường sa là 2 quần đảo trên biển Đông của Việt Nam.