Thứ Hai, tháng 10 25, 2021

* Khoe ảnh mẹ

 Lâu lâu lại khoe ảnh mẹ,
Xem bà có khác gì không,
Bà con gần xa chia sẻ,
Niềm vui khơi dậy ngập lòng!
Ảnh Bạch Xuân Thịnh
Nhớ mẹ đem hình ra xem,
Tuổi cao tóc bà trắng xoá,
Thính tai, mắt sáng,…da hồng,
Nhăn nheo, hết răng…tư lự.
….Đàn con hau hau giống mẹ,
Cũng ơn phúc đức ông bà,
Đàn con chuyên cần như bố,
Siêng năng làm việc dẫu già!
Lâu lâu lại khoe ảnh mẹ,
Xem bà có khác gì không,
Mẹ lo đến ngày giỗ Nội,(*)
Oh hay!… giỗ bố cũng gần…(*).
Lần này lại không về được,
CoVid còn quá nhọc nhằn,
Nơi đây hướng tâm trọn vẹn,
Bình yên sức khỏe cầu mong!

(*) Hằng năm nhà mình có 2 ngày kị lớn gần nhau, giỗ ông Nội 28/9 âm lịch và giỗ Bố 13/10 âm lịch!