Thứ Sáu, tháng 10 08, 2021

* Chờ Melbourne Cup

 Sau 3 tuần tới 
lockdown sẽ không còn nữa,
CoVid-19 vẫn thế kia 
nhưng thậy kệ nó chẳng mấy lo,
Số người nhiễm thêm 
chắc chắn rõ to,
Ảnh fb bxl.
Nhưng 80% số đủ 2 liều 
thì cộng đồng mở cửa .
1 tháng 11 
là thời điểm cuối,
Để Melbourne 
ngày 2 nhộn nhịp Cup day!(*)
Hòa chung với cái vui 
của xứ Kangaru này!
Đất rộng người thưa 
vẫn kiên cường 
không dễ để Hán triều đe dọa!
Văn hoá tự do 
cho con người tất cả,
Quyền làm người 
được sống ra con người!

(*) Melbourne Cup là một trong những giải đua ngựa truyền thống hằng năm của thế giới là ngày hội vui chơi của Melbourne tổ chức vào thứ 3 của tuần đầu tiên của tháng 11.