Thứ Tư, tháng 10 13, 2021

* Có râu

 Gã khổng ngờ 
mình có râu,
Biết là có 
thế thì để mặt ngầu cho vui.
Ảnh fb bxl.
Lưa thưa một nhúm … như…
người cười,
Rằng gã sơn phết 
cho tươi mặt đù.
Cù lần lăn lóc 
cái lu…