Chủ Nhật, tháng 10 17, 2021

* Nhớ Nội mùa CoVid

 Ngày còn Nội luôn theo bên cạnh,
Hay bày trò nghịch ngợm … nhổ râu,
Lén một mình rình ở đằng sau,
Lao ra phía trước nắm râu Nội nè.
Thằng nhỏ này lì quá nghe!
                               Ảnh fb bxl.
Tuổi có râu tôi ngồi nhớ Nội,
Ngày giỗ ông sắp đến nơi rồi,
Nhiều năm trước thường về quê cúng kính,
Nhớ ngày thiêng… cùng thiết đãi bà con,
Năm nay CoVid ngăn đàng!

Lockdown này cũng đủ dài cho râu mọc,
Mình để lì cho nó thiệt tới đâu,
Ai cũng rầy để chị giống lão Ngầu …
Ổng thì có cái của ổng, mình có cái râu riêng mình.
Lòng con nhớ Nội thật tình!

Nhớ tuổi thơ ham chơi dầm sóng,
Thường bị phạt roi Mẹ đánh Nội can,
Tắm gội nước ngọt cho con,
Chui rúc vào lòng Nội con yên ổn mà,
Nhớ Ông! nhớ quê hương xa!