Thứ Tư, tháng 10 20, 2021

* Thư viện mùa CoVid

 Qua nửa mùa xuân nữa xứ này,
Tìm vào thư viện sáng hôm nay,
Brimbank vẫn đóng im cửa chính,
Những ngại CoVid nhiễu quấy rầy!
Ảnh fb bxl.
Không vào trong được chỉ nhìn qua,
Vài người lau dọn ngọn đèn pha,
Chưng bày tươm tất như chờ sẵn,
Cuối tuần mọt sách lại ê a. (*)

(*) Victoria sẽ re open mọi dịch vụ vào thứ 6 cuối tuần này.