Chủ Nhật, tháng 10 03, 2021

* Trọng tâm

 Cho tâm an 
vị thăng bằng,
Tảng to khối nhỏ 
chẳng lăn đổ nhào.
Ảnh Internet 
Đúng trọng tâm 
chịu lực cao,
Vững như thái cực
gió xì xào ru.
Bên khóm trúc 
bức tranh thu…