Thứ Sáu, tháng 10 29, 2021

* Chim Lạc

 Hỡi đôi chim Lạc 
từ đâu,
… còn về đâu nữa 
mái đầu bạc phơ.
Ảnh fb bxl 
Mõm cong
cánh mỏi bơ phờ,
Sức tàn bay mãi 
bao giờ hết duyên.