Thứ Năm, tháng 7 04, 2024

* Ngộ cố tri

 9 giờ 00 sáng vẫn còn 3 độ,
Melbourne thế đó!
Vẫn trùm mền, chưa tắt sưởi hoàn toàn,
Có điện thoại bạn gọi cà phê…
cố gắng ra đường,
Như không còn biết lạnh 
rời giường trùm áo khoác…
Ảnh fb bxl
10 giờ 00 sáng 
vẫn mây mù dày đặc,
Tách Latte không đường 
hương vị thơm ngon,
Sunshine Mall khách Việt bình thường,
Bánh mì thịt nguội, bún bò và phở… nhộn đường Hampshire.

Bạn bè tôi không còn ai xa lạ?
Lão Lê Đồng con của Bác Son,
Cùng quê Xóm Cũ đường thôn dã,
Chuyện xưa hồi đó lối ngõ chưa quên.
Đúng như khúc bài chòi, hát bội không tên!
Tha hương ngộ cố tri! Tuyệt hảo.

Google dịch:

At 9:00 a.m. it was still 3 degrees,
That's Melbourne!
Still covered with blankets, not turning off the heat completely,
There is a phone so you can order coffee...
try to get out,
It's like I no longer know the cold 
Get out of bed and put on your coat...

10:00 am 
still thick clouds,
Cup of sugar-free Latte 
delicious taste,
Sunshine Mall is a normal Vietnamese customer,
Ham sandwich, beef noodle soup and pho... on Hampshire Road.

Are my friends no longer strangers?
Old Le Dong, son of Uncle Son,
Same hometown Xom Cu, rural road,
The old story from that time has not been forgotten.
Just like the Bai Choi song, the opera without a name!
Exile and meeting old friend! Excellence.