Thứ Tư, tháng 7 10, 2024

* Đẹp lạ lùng

 Màu nắng sáng nay đẹp lạ lùng,
Xanh trong vi diệu vẻ yên lành,
Se sẻ gọi nhau cành khô lá,
Sáo từng đôi đảo lượn ngập ngừng…
Tận hưởng tinh hoa của đất trời,
Mang ơn tạo hóa biếu muôn loài,
Biết có những đêm mưa tầm tả,
Nắng vun mầm mới lạ sinh sôi!

Ảnh fb bxl

Google dịch:

The color of the sunlight this morning is strangely beautiful,
Green, gentle and peaceful,
They will call each other dry branches and leaves,
Each pair of flutes waved hesitantly...
Enjoy the essence of heaven and earth,
Grateful to the Creator for all living things,
I know there are rainy nights,
Let new life grow!