Chủ Nhật, tháng 7 07, 2024

* Nhịn thua

 Tay tôi 
nắm cuộn dây thừng,
SUMO liền biết 
vui mừng hiện ra,
Có nắng đẹp 
sao ở nhà?
Tuy chút gió rét 
xót xa lòng mình.
Ảnh fb bxl
Ngoài đường 
cảm cúm hoành hành,
Và vài loài dịch 
chưa lành ở đây.
Thế nhưng 
màu nắng ít mây,
Vàng xanh dịu mắt 
cỏ cây xinh đùa…
SUMO 
muốn vượt hơn thua,
Đồng loại với nó 
cũng vừa tiến lên.
Nắm đầu dây 
tay giữ liền,
Tôi không muốn nó 
gây phiền nhiễu thêm.
Tránh đua chen 
không phải hèn…
Chỉ là giữ chút 
bình yên cuối đời.
Tuổi này 
nhẫn nhịn làm vui!
Nó được khuyên dạy 
gặp loài hung hăng.
Quay lưng 
là cách thức cần!

Google dịch:

My arms 
hold the rope,
SUMO immediately knew 
appeared happily,
There is beautiful sunshine 
Why stay at home?
Although a bit windy 
feel sorry for myself.
Outside 
raging flu,
And some epidemic species 
not healed here.
But 
sunny color with few clouds,
Green yellow is soothing to the eyes 
beautiful grass and trees…
SUMO 
want to overcome more than lose,
Same with it 
just moved forward.
Grasp the end of the wire 
holding hands,
I do not want it 
causing further annoyance.
Avoid jostling 
not cowardly…
Just keep it a bit 
end of life peace.
This age 
Patience makes fun!
It is advised 
encounter aggressive species.
Turn back 
is the way to go!