Thứ Bảy, tháng 8 10, 2013

* Giận

Giận hờn chi em ơi,
Anh như luống tuổi rồi,
Lụn hơi theo ngày tháng,
Hoang tàn cuộc rong chơi.

Giận hờn chi em tôi,
Anh như mỏi mệt rồi,
Sức đâu mà lên núi,
Nhìn khỉ vượn đùa vui.

Giận hờn chi em ơi,
Anh như chán lắm rồi,
Cơm thừa và canh cặn,
Chỉ còn thích xả hơi.

Hiểu giùm anh đi thôi,
Đừng gây khổ nhiều lời!
Đừng giận hờn nầy nọ,
Cho anh yên phận người!