Thứ Bảy, tháng 8 17, 2013

* Ca dao cỏ

Viết hòa cùng Nguyễn Ngọc Thơ trên HX.orgCa dao cỏ xinh lạ sao!
Càng xanh mát mắt,càng nao dạ người.
Hoa cỏ bay vướng giọng cười,
Bước chân trôi dạt dạo nơi vườn hồng.
Phấn cỏ xuân ánh sắc nồng,
Bên ngàn hoa lạ chạnh lòng nhớ thu.
Sống trong đồng quạnh hoang vu,
Ngất ngây sương sớm lạnh ru chiều tàn.Còn say sưa hát theo đàn,
Còn trong luyến ái vượt ngàn tìm nhau.
Ca dao cỏ đượm chút nâu,
Của tình đồng nội của bầu men thơm.Của nắng trưa ngủ giấc êm,
Của râm bóng mát, tiếng chim gọi về.
Ríu rít tắm tậng ven đê,
Đợi mẹ gọi về nũng nịu quà cho.
Cỏ cao cỏ thấp không so,
Cỏ ven bờ ruộng líu lo xanh rờn.
Được cô sáo mẹ lon ton,
Cắn cỏ về làm tổ ấm lại đông.
Ta thương chim sáo thật lòng,
Cùng ca dao cỏ cảm thông suốt mùa...