Thứ Sáu, tháng 8 23, 2013

* Cùng với Sông Song trên HX. "Tóc bím"

Sông Song :

"Ngày xưa em cũng dầm mưa
Cũng hai bím tóc- sớm trưa đợi người
Nhưng anh mê mãi năm mười
trốn tìm đuổi bắt nên lười thăm em
......................................................
Đễ giờ mắt đã nhá nhem
đầu bù tóc rối- anh đem hoa cài ."SS

                                                                                                                                                  locbach :

Hoa anh cài chẳng giống ai,
Nên cứ né tránh mãi người mến em.
Rồi đi thương lũ nhá nhem ,
Nên càng lơ đễnh và xem nhẹ mình.
....................................................
Em biết không bím tóc xinh,
Anh đã ấp ủ vẽ hình hai ta.
Còn đợi dịp em nhận hoa!!!