Thứ Ba, tháng 8 27, 2013

* Cùng Nguyên Tiết trên HX. "Những đoản khúc lục bát"

* NGHIÊNG VAI

nguyentiet :

"Nghiêng vai rớt gánh đời tình
Chỏng chơ từng mảnh đổ kềnh hợp tan
Lăn long lóc cái phủ phàng
Chỉ thương cái nụ tình tang khóc cười!"NTlocbach :

"Nghiêng vai chào đón trái đời,
Hỏi bao nhiêu quả,ngắt hoài chẳng xong.
Duyên mình còn mãi long đong,
Thì thôi hãy giữ chênh chong hai bờ."LB.


GIỌT NGÂU
nguyentiet :
"Thu rưng rức mấy giọt ngâu
Giọt rơi lấp lánh giọt sầu trăm năm
Giọt rơi đáy giếng mù tăm
Giọt nào rơi giữa mắt đăm đắm tìm …"NT

locbach :
"Giọt ngâu hóa đỏ về tim,
Của mùa thu đó,mình tìm đến nhau.
Đợi trăm năm với niềm đau,
Thôi đem phơi để nhận màu tan hoang."LB