Chủ Nhật, tháng 8 11, 2013

* Đen


Bãi rác đen như đời em,
Mưa đâu tuôn dài trên má,
Ôm em buồn không tay vẫy,
Ngày mai,vô vọng mắt nhèm!
*
Sương lạnh đêm nay vây phủ,
Đèn xa đôi bóng nhạt nhòa,
Tương lai cơ hồ giông gió,
Lương tri người có biết cho!