Thứ Ba, tháng 8 13, 2013

* Mặc chi mỏng quá

Em cứ mặc nhưng xin đừng mỏng quá,
Tội nghiệp anh vì biết mĩnh chưa già,
Thế cho nên mắc cái tật là là...
Nghĩ cũng uổng thế cho nên phải ngó.
*
                                                                          Ảnh Internet


Ngó thì dễ nhưng lại tồn cái khó,
Khó lờ đi vì dạ cứ tiếc hoài,
Mà nhìn hoài em sẽ tội với trời?
Tội nặng nhất suất công hồn tu sĩ.
*
Thôi thì em những đường cong tuyệt mỹ!
Nguyên hình hài đó giữ nữa cho ai!
Của thế gian đâu cũng chỉ vạn ngày,
Phô diễn trọn một thời em ngà ngọc.
*
Nếu như thế mà có người bực dọc,
Thậy kệ đi cho họ phát điên luôn,
Vô cảm kia sao hiểu được dung nhan,
Cái vi diệu của một thời con gái.
*
Ta khen em cho ta điều bối rối,
Mà tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu,
Cảm ơn em dẫu ta có bạc đầu,
Ta cũng thích nhìn em khoe dáng đẹp.