Thứ Bảy, tháng 8 24, 2013

* Dáng đẹp

                                               
                                                                        Ảnh Internet .

Thật hết sức có điều gì chưa nói,
Nhìn các em trong dáng đẹp kiêu kỳ,
Vớ một thôi đủ được ngủ li bì,
Đánh một giấc tỉnh ra trời rạng sáng.
Có muốn quên,không thể nào mơ tưởng,
Sợ thịt thà đè ngộp chết tươi luôn,
Lắm người chê nhưng cũng được kẻ khen,
Đời là vậy...chê, khen đều khổ cả.Thôi thì kệ!có gì mà xấu hổ,
Phải nên vui nhận cái của trời ban,
Dẫu mình luôn trằn trọc những hoang mang,
Nhưng đổi lấy nụ cười em, người vui tính!