Thứ Bảy, tháng 8 31, 2013

* Sân trường áo trắng

Ngày xưa áo trắng sân trường,
Hôm nay còn lại nỗi vương dạ sầu.
Tôi ,em tóc luyến đổi màu,
Rồi mai ai biết niềm đau thế nào!

Ảnh SPQN modified by locbach

Cuộc trăm năm thoáng hư hao,
Tôi ,em lạc hóa ra vào thế nhân,
Cố tìm nhau giữ tình gần,
Cho xinh đẹp mãi một phần đời ta.