Thứ Tư, tháng 8 14, 2013

* Tham

Ta tham một chút của em,
Cái liếc mắt nhìn gây rối lòng ta.
Ta như mê chút cần sa,
Lim dim khóe mắt vút qua mây ngàn.

                                                                     Ảnh Internet.


Như tham một đóa phong lan,
Em đành ngoan ngoãn chăn màn cùng ta.
Một lần thôi lắm thiết tha,
Ta gom trần thế làm quà biếu em.
Đến với nhau tửng từng đêm,
Ta thôi không nữa không tham của người...
Có phải đã là họa, tai...!
Như trong ngục rộng đêm dài tủi thân.
Thực chỉ tham thứ ta cần,
Đâu phải giành hết cho ngần ấy thôi.
Còn ngắm hoa mẫn mê đời,
Cho tươi hoang dã rã rời lòng tham.
Để xuân đi chẳng ngỡ ngàng...