Thứ Hai, tháng 8 19, 2013

* Gỗ mục

Mến tặng Lan,Đoan,Thủy và Mai..chúc vui.

Kiếm lạc giữa rừng hoa,
Đêm nay thật may mắn,
Toàn là hoa biết nói...
Bối rối biết làm sao!
Đã lâu rồi ước ao.

                                                             Ảnh Vũ trường Oriana,Melb.


Nhưng có ai hiểu được!
Vốn tính mình lăn nhăn,
Vẫn giả vờ khiêm cung,
Sướng rân vui trong lòng,
Giữ bề ngoài ngay thật.

Rừng hoa kia có chủ,
Chỉ tinh nghịch đùa vui,
Mình cũng hiểu thế rồi,
Nếu chủ vườn lên tiếng,
Mình sẽ hô ta biến !!!

Bâng quơ trong chốt lát,
Ngại ngùng đến hoang mang,
Không khéo bể cả làng,
Rồi quê thêm một cục,
Kiếm đao hay gỗ mục...