Thứ Sáu, tháng 8 09, 2013

* Vui

Có phải vui để được cười?
Hay vui là được thấy người cười ta,
Đôi lần giữ ngấn lệ sa,
Là đôi lần tiễn người qua đời mình.

                                                                       Ảnh Tuyết Trần
Cũng cười khi bị phụ tình,
Như không còn chỗ tim mình nhói đau.
Thì mơ được nắm tay nhau,
Vui, mình lướt lã bên cầu một đôi.

 Xa thật xa,đã thật rồi,
Tỉnh tâm nhìn lại sân ngoài đang mưa.
Vui ngay nhâm nhẫm câu thơ,
Đến mai ghi lại giấc mơ vội vàng.
Đêm kia một gã lang thang,
Ngắm người đang khóc héo làn mi xinh.
Tôi tin em khóc thật tình,
Cũng tin tôi biết chuyện mình không vui...
Chuyện đã qua nữa qua rồi,
Tôi buồn cười để để vui với mình.