Thứ Sáu, tháng 8 02, 2013

* Phượng tháng 8

Vẫy tay chào thương hạ,
Cánh phượng muộn đầu thu,
Heo may tựa lời ru,
Cho buổi trưa dịu nắng,

Chập chờn đàn bướm trắng.Quanh quẩn tàn phượng rơi,
Đôi bướm khẽ trao lời,
Thì thầm nhau hò hẹn,
Năm học mới sắp rồi,
Lại quấn quít..nhau vui...

Nhánh hoa nào chưa trổ!
Còn như trong bỡ ngỡ,
Giữ kín một niềm riêng,
Giữ đời trong bình yên,

Dẫu muộn màn cũng duyên.