Thứ Hai, tháng 8 05, 2013

* Buồn

Thất thểu trong chiều nay,
Buồn ơi là lạ thay,
Có gì đó không hay,
Mắt mi thấm men cay...Thất sủng trong tình yêu?
Nỗi nhớ thương ...đã chiều!
Một niềm tin vụt mất?
Bụi mờ, sương hắt hiu!

Em ! rồi đến bên ta?
Cho đôi lời thiết tha,
Anh làm sao lạ vậy?
Cho bóng chiều ngừng qua...

Không phải em anh biết!
Không là em anh ngây,
Không có em anh tiếc,
Đời sao như áng mây ...