Chủ Nhật, tháng 8 25, 2013

* Tóc bím 02

Còn bím tóc của thế gian,
Còn em anh mãi miên man đua tình.
Còn nhớ khi lúc bên mình,
Sao khờ khạo để vô tình mất em!
                                                                     Ảnh trên HX.org.

Nói với em đời bon chen,
Dẫu gì bím tóc như nguyên đó mà.
Gặp lại nhau dẫu ngõ xa,
Lòng anh còn tưởng giăng hoa treo đèn.
Chỉ nhắc thôi đời bon chen,
Mong em giữ mãi cái duyên năm nào.
Nét cười mắt sáng tinh sao!
Còn đôi bím tóc còn nao nao lòng.