Thứ Năm, tháng 8 22, 2013

* Hiếm hoi

                                                 Ảnh gia đình Thu Thủy

Ước gì cũng được như ri,
Bên cạnh gia đình ri rỉ cho vui.
Đơn sơ hạnh phúc hiếm hoi,
Tổ ấm nho nhỏ,tìm hoài thấy đâu!