Thứ Tư, tháng 8 21, 2013

* Tìm mồi

Cảm tác từ tấm hình minh họa của HX. trong bài thơ "Hồi Ức Trắng" của Nguyễn Đăng Trình.


     Ảnh Hương Xưa. org.

Em ngồi chỗm tóc bên này tay vén,
Tay bên kia ghẹo lũ cá tìm mồi,
Em chờ người...! Chắc không phải là tôi,
Nên tôi đã ước mơ làm chú cá.


Thích thích được cắn mồi câu em thả,
Dẫu biết rằng còn cái móc bên trong,
Vẫn đinh ninh xem chuyện ấy như không,
Ra sao nữa ...cũng được lần em nắm.

Và như thế có nghĩa là sướng lắm,
Mở miệng to ngốp ngáp nói ồ đời!
Một lần vui cho phỉ chí ăn chơi,
Rồi yên nghỉ trong tay em người đẹp.Tôi biết chắc không bao giờ em biết!
Chú cá kia ,tôi ! một gã dại khờ,
Yêu dáng em ngồi bóng ngã từ bờ,
Mà quáng mắt nhìn ao thu vắng ngắt.