Thứ Năm, tháng 8 08, 2013

* Trung hoa

Thiệt tình nhắc đến "Trung hoa",
Hai chữ "quốc nạn" nước ta gắn liền.
Từ trong bản chất tiền khiêng,
Năm nghìn năm Việt triền miên giữ phòng.


Bao tang tóc họa diệt vong,
Đã nuôi dưỡng chí thành đồng ngất cao.
Huyết hoa Tiên tổ rộ trào,
Mồ hôi ,xương trắng xây hào lũy sâu.
Truyền thống chung tiếp nhịp cầu,
Dựng nên chiến tuyến dài lâu cho đời.
Cả đất liền lẫn đảo khơi,
Không để Trung quốc đổi dời lầm than.
Biết rồi bản chất hung tàn,
Văn hóa xâm lược lối mòn cổ xưa.
Còn khi nghèo đói nắng mưa,
Tỷ người lận đận bán mua giật giành.
Học lớm Âu Mỹ tân canh,
Phát nhanh triển lẹ công thành nguy nga.
Mới có thế đã sinh ra,
Manh tâm gian trá,mặt da khác màu.
Gây rực nóng tận đảo sâu,
Ồ ạt lấn cả tuyến đầu Việt Nam.
Xâm lược Đông,Bắc,Tây,Nam.
Dọa đe, ve vuốt mưu tham chiếm dần.
Biết rồi  đâu mãi phân vân,
Trong ngoài như một triệu lần đồng tâm.
Xa gần hải chiến Biển Đông,
Đánh là phải thắng ...chiến công để đời...
Hoàng,Trường sa phải thu hồi !!!