Thứ Sáu, tháng 12 14, 2018

* Chỉ cần dân chủ

Biển quê tôi
ngày càng thu hẹp,
Còn người thì
mỗi lúc một đông,
Ảnh fb.
Ra thân
lặn lội kiếm ăn,
Cá tôm cua ghẹ...
chảy dần về đâu!

Biển quê tôi
ngày càng nhỏ lại,
Bởi vì sao
tàu lạ hoành hành,
Cộng Tàu
ngày một hung hăn,
Trói tay dân Việt
sao đành ai ơi!

Dân chủ
sức mạnh muôn đời...
Kịp thời  xây dựng biển dời về ta.