Thứ Hai, tháng 12 10, 2018

* Như đã 40 năm

Lượm trên Youtube
mấy tấm hình,
Như gã lưu linh
bỗng thấy mình,
Ảnh fb. mod.
Ở đó còn nguyên
thời trai trẻ,
Xuống thuyền ra biển
mộng hồi sinh!

Theo cánh hải âu
vượt biển đông,
Sóng khơi chẳng ngại
khiếp mưa gần,
Lênh đênh muôn dặm
gan hồ hải,
Nhớ về chốn cũ
đã xa xăm.

Kỳ Co- Nhơn Lý
đất quê hương,
Hoang vu ngày ấy
nghẽn lối đường,
Một thoáng
bốn mươi năm nhìn lại,
Dã Tràng còn...
đâu bóng người thương!