Thứ Hai, tháng 12 03, 2018

* Lỗi anh

Vừa đen đặc
cuồn cuộn mây,
Như tức tối lắm
muốn gây tức thì.
Ảnh fb.
Nụ hôn
trên má ướt mi,
Dịu dàng
mưa tạnh mây đi
phương nào.
Phi nhanh
hỏi ý ông Trời...
Ngựa hay
nhưng chậm hơn lời
" lỗi anh "!
Thấy chưa
luôn là lỗi anh,
Thượng đế cũng dặn
dỗ dành chiều em.
Giận hờn
kết tụ hơi men,
Kiếp đam mê thỏa
muộn phiền của nhau.