Thứ Ba, tháng 12 18, 2018

* Phượng tím (2)

Thay vì đỏ phượng mùa hè,
Melbourne xứ của đam mê trữ tình.
Với màu tím phượng thật xinh,
Người đem giao cả ân tình tim ta.
Ảnh fb. bxl.
Đã qua mấy bận sắc hoa...
Tàn rồi lại nở tuổi ta cao dần.
Yêu phương tím lòng phân vân,
Trái mưa, trái nắng, trái phong, trái miền.
Hè xưa phượng thắm nỗi niềm,
Hè nay tim tím bình yên mong cầu.
Chum vai cúi cụm đôi đầu,
Tóc xanh, tóc trắng ... dối câu nghĩa tình.
Ngại đời còn đố kỵ mình,
Bởi màu sặc sỡ vô minh còn đầy.
Còn yêu cứ giữ trong tay...
Cho hương hoa toả ngát bay nội vườn.