Thứ Hai, tháng 12 17, 2018

* Đoạn hồng

Một góc khác
của Hampshire road,
Quen tên dễ gọi
khúc đầu đường qua,
Ảnh fb.bxl.
Tách cà phê
ngồi đến trưa,
Những điều chưa hiểu
thoáng qua tức thì,
Cõi ta bà một trường thi...
Giọng Anh rặt Úc,
mầy đi không nào.
Cô ấy cho tôi giá bèo,
Ứ á! kinh ngạc
thở phào ồ không!
Mình đang
đọc đoạn thơ hồng...