Thứ Hai, tháng 12 31, 2018

* Chào tiễn biệt 2018 (2)

Cuối năm
viết vài câu tiễn biệt,
Màu thời gian
nghiệt ngã đổi thay,
Ảnh fb.
Có vui
đến đoạn chia ly,
Có buồn
nấn ná phút giây cũng đành!
Dẫu mai cũng
mặt trời hướng ấy,
Sau xế chiều
lặn khuất về tây,
Người mơ
bao cuộc sum vầy,
Ta mơ thấy bóng
đời xây vô hình!