Thứ Tư, tháng 12 12, 2018

* Thiện nguyện

Ở không, chán quá việc làm,
Lang thang phê pháo lại càng chán hơn.
Làm thơ khô ý cũng lờn,
Lập đi lặp lại lối mòm như khuôn.
Ảnh nhặt trên fb.
Đạp xe đạp chạy tùng tơn,
Rẽ qua tẽ lại cũng quờn khúc đây.
Đạp nhanh thở dốc hùc hì,
Đạp nhẹ lâu chẳng thấy gì mồ hôi.
Lên Bộ xã hội cho rồi,
Xin việc thiện nguyện tìm vui với người.
Chuyện gì cũng ích lợi thôi...
Không đâu lại để lắm người bám nhơ.
Muốn ăn phải kiếm đề huề,
Sang hèn khó nhọc khen chê đã từng.
Làm người không thể dững dưng,
Dựa vào kẻ khác cho vinh hạnh mình.
Công bằng là đạo văn minh,
Đừng khoanh tay ngẫm thần linh giúp nhờ.
Đời không đẹp như là thơ,
Cũng không văn vẽ như bờ biển xanh.
Nhìn chim chốc luyện trên cành...
Phường vô tích sự đâu chung thuỷ đời!