Chủ Nhật, tháng 12 23, 2018

* Ráng chiều

Ráng chiều mây trắng
hồng mây,
Bên tôi màu tím
lùm cây chưa tàn.

Ảnh fb.bxl.
Ráng chiều
còn lại hoang mang,
Cho em hay
những võ vàng tình tôi.
65 năm phút qua rồi...
Trong hồn còn lại
phần đời lãng du.
Ráng chiều nay
ửng hồng mây,
Có làn gió nhẹ
trời tây thì thào.
Dẫu hôm qua
trận mưa rào,
Melbourne đầy nước
lối vào nhà em.
Ráng chiều nay
những êm đềm...