Thứ Bảy, tháng 12 08, 2018

* Hoa bên đàng

Nắng khô như cháy
đầu hè,
Những lùm hoa dại
còn khoe sắc màu.
Ảnh fb.bxl.
Vẫn gượng cười
giấu nỗi đau,
Melbourne thời khí
khắt cầu sao nên.
Hương một thời
hoa chưa quên,
Nhiều khi chẳng muốn
nhớ tên mình là...
Gì cũng được
miễn là hoa,
Cho đời nhan sắc
giao hòa niềm vui.
Dẫu mình
trong cảnh quạnh hiu,
Khách qua thưởng ngoạn
bao chiều rồi đi.
Mong sao được
bóng chim di,
Gió mùa, dông bão
lắm khi lỡ làng.
Thương người
cơ nhỡ bên đàng...