Thứ Tư, tháng 12 26, 2018

* Làm ngơ

Dò tìm miết
câu mở đầu cho bài thơ
chưa có,
Đành vòng quanh nhìn ngó
phố dọc ngang,
Ảnh fb.
Đông ơi là đông
người đang tự xếp hàng,
Boxing Day
ngày rộn ràng khắp nước.

Mua sắm hàng SALE
những ngày cuối năm cho hết,
Để năm sau nhẹ nhàng
bớt lo lắng gì thêm...
Đứng một hồi
cũng gặp lắm người quen,
Không vội vả
từ từ mua hàng
như chẳng bao giờ là xong hết!

Người Việt Nam
hết Noel, New Year rồi lại Tết,
Lo thật nhiều
nhưng quê hương dần mục nát
lại làm ngơ.
Chưa có câu mở đầu
định viết lại một bài thơ,
Chóng mặt mắt hoa
huyết áp lên cao lần nữa...