Thứ Năm, tháng 12 13, 2018

* Cần chi

Suốt ngày
bán số cho người,
Chẳng lo đánh mất
nụ cười trẻ thơ.
Ảnh fb. Phan Khắc Huyền.
Thuế em đã
đóng đủ chưa,
Nhiều kẻ đang đợi
đem mua tượng đài.
Cần chi
em biết ngày mai!

Số
em đã bán cho ai,
Như là xây dựng
hình hài vĩ nhân.
Em ra sao
chẳng ai cần,
Số tuy có khác
còn phần khác hơn.
Cần chi
lời trách hay buồn.

Số em bán
có còn không,
Có khi giữ chút
cũng cần ngày sau.
Lúc mà lòng
những quặn đau,
Thì đem tổng hợp
sắc màu thế nhân.
Suy đi,
nghĩ lại chẳng cần...