Thứ Hai, tháng 12 31, 2018

* Chào tiễn biệt 2018

Tôi uống cùng em để chúc mừng,
Quê hương như ngày hội tưng bừng,
Bắc Trung Nam đâu cũng đầy những rác,
...và dân tình can đảm lệ rưng rưng!
Ảnh fb, Ngô Chương.
Hãy uống cùng nhau để chúc cho,
Biển Đông xâm lược khỏi cần lo,
...và khối tài nguyên chừng vô lượng,
Bán đi rồi mua lại lỗ càng to.

Hớp thêm hớp nữa để cùng vui,
Nay mai anh đã nghỉ hưu rồi,
Bó tay khoanh gối ngồi nói phách,
Hắt hiu buồn nhìn rác dạ tả tơi!

Chuyện rác nói nhiều vốn công toai,
Đâu đâu cũng nhớp bởi là đời,
Nhưng ở xứ người phân công dọn,
Còn xứ ta...lợi ích nhóm phùng thời.

Hớp thêm hớp nữa đã thì sao,
Đâu phải có men mới anh hào,
Như phường rác rưới tranh nhau lượm,
Tiền của muôn dân mới anh hào!

Chào tạm biệt chúc nhau lời tạm biệt,
Mừng ngày qua năm nữa cũng qua,
Tha hương thân thiết một nhà,
Dẫu thân viễn xứ ... vẫn là Việt Nam.