Thứ Năm, tháng 12 06, 2018

* Hư ảnh

Đứng chỗ này
thấy thế này,
Chỗ kia thấy khác
tuy ngay một nhà.
Ảnh fb.bxl.
Cảnh vật cũng chỉ
lá hoa,
Mà trong hư ảnh
thiệt là đa đoan.
Lời khen chê
vốn rõ ràng,
Mỗi người một giọng
ý càng lạ xa.
Bụng người không đúng
dạ ta...
Cái thật không thật
hương hoa dị thường.
Khi thương nói ghét
là thương!
Phán đoán ý niệm
môi trường tâm sinh...
Không ưa
cố giữ riêng mình,
Khổ đau cam chịu
cái tình lạ thay!
Lòng người
phức tạp lạ thay!
Chỉ vì cái khác
nơi này góc kia.
Hạt thóc tung tăng
ngoài nia,
Hạt gạo tí tửng
bị đưa vô nồi.
Ai biết ai sao
trong đời?
Hoặc chân hoặc giả
khắc thời viễn vong...