Thứ Sáu, tháng 12 07, 2018

* Hoa lạ

Hoa gì lạ lắm!
Vừa nhìn lại ngắm,
Không biết tên gì,
Chủ ơi nói đi.
Ảnh fb. Hương Nguyễn.
Hoa gì lạ thế!
Đẹp và lại sang,
Có kẻ nói càn,
Tên loài hoa ế!

Ế ! Vì là hiếm,
Không kiếm đâu ra,
Trồng được vườn nhà,
Không ai đem bán!

Hoa ưa làm dáng,
Khiêm tốn môi cười,
Nở từng nụ tươi,
Tây nguyên xanh thắm.

Đừng nghen trúng kế,
Gọi ế là thương,
Giữ cho tình trường,
Một đời êm ả!

Đời người muôn ngả,
Hoa nở một phương,
Lỡ nhỡ nghê thường,
Cổng vườn kép kín.

Hoa gì lạ lắm,
Chỉ ở miền cao!