Thứ Bảy, tháng 8 31, 2019

* Phút cuối đông

Chiều nay
màu nắng thật trong,
Hắt hiu, lành lạnh
mây giăng xa vời.
Ảnh fb.bxl.
Ngày cuối đông
Melbourne tôi!
Mầm cây non trổ
chim hồi cành xưa!
Tôi nghe
êm ả sang mùa...
Tiếng mùa xuân mới
nhịp thưa nhịp dồn.
Tạm biệt
buốt giá cô đơn,
Em về bên ấy
đừng hờn tiếc chi...
Đời...như
hội ngộ chia ly!