Thứ Năm, tháng 3 11, 2021

* Khề khà

 4 năm trước 
có về Buôn Ma Thuột,
Cà phê với vợ chồng Khoa, 
Ngọc Chuyển, Võ Nhàn,...
Họp mặt SPQN (*)
những nhà giáo miền Nam,
Hầu hết đã sớm về hưu 
chăm vườn rau nuôi gia súc,
Cái ngày ấy 
mình cũng đã thôi lục đục,
Không bận rộn trên 
chẳng bề bộn dưới lăng xăng,
Thời gian 
là thuốc đắng vô ngần,
Đã áp lực gây nên chân mỏi tay run 
răng long đầu bạc...
...và thời gian 
cũng ươm mầm tội ác,
Ảnh Phạm Tấn Khoa
Chẳng thứ tha cho ai 
dầu là những kẻ biết yêu người ...
(như Jesus, Mohammed, Buddha...).
Facebook nhắn tin 
cáo phó dài dài ....
Muốn đóng cửa không chơi nữa 
nhưng mà thôi sao được,
Kệ nó đi dù là kẻ sau hay người trước,
Vẫn cười khà trên đường vui
như đã từng nhìn bụi phấn bay rơi rớt quanh tấm bảng đen!

(*) Cựu giáo sinh trước 1975 của trường Sư Phạm Quy Nhơn .